Salleras Telecomunicació, S.L és una empresa alt  empordanesa dedicada a:

          Projectes Tècnics

          Instal·lació  Enllaços Ràdio i Televisió

          Instal·lació Emissores Ràdio i Televisió

          Càmeres Vídeo Vigilància

          Instal·lació Equips So Professional

          Xarxes Informàtiques

          Lloguer Pantalles Vídeo

          Lloguer equips de Llums

          Lloguer Equips de So

          Fibra Òptica